21/11 Appeasement – uczciwa oferta czy wielkie złudzenie? – siódmy wykład prof. Marka Kornata

16 listopada 2017

WykładKolejne spotkanie w cyklu wykładów otwartych pt.

Dlaczego II wojna światowa zaczęła się w Polsce?

Ład wersalski a pokój w Europie

prof. Marka Kornata

wykład siódmy

Appeasement – uczciwa oferta czy wielkie złudzenie?

21 listopada, godz. 17.30, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego,
Warszawa, ul. Foksal 17, III piętro, sala konferencyjna.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Obejrzyj nagrania z poprzednich wykładów:

Bilans otwarcia: ład wersalski czy wersalsko-ryski – 28 marca 2017 r.

Samostanowienie narodów – przejaw sprawiedliwości czy źródło II wojny światowej? – 25 kwietnia 2017 r.

Locarno – „okrojenie zwycięstwa” czy uspokojenie powojennej Europy? – 30 maja 2017 r.

Związek Sowiecki – pokojowe państwo na peryferiach czy potencjalny agresor? – 25 czerwca 2017 r.

Nowe Państwa w Europie – czynnik destabilizacji?
– 3 października 2017 r.

Czy Niemcy Hitlera można było powstrzymać? – 24 października 2017 r.

O wykładzie:

Appeasement w języku angielskim jest słowem źle obecnym. Oznacza pokojową politykę zaspokajania czy też uspokajania, w imię ugody, czyli kompromisu. Pejoratywny wydźwięk tego słowa wywołały doświadczenia poprzedzające II wojnę światową. Polityka brytyjska wobec Niemiec w latach 1937—1938 była oparta o założenie, że pokój można ocalić za cenę ustępstw wobec III Rzeszy. Poniosła ona całkowitą klęskę. Osłabiła Zachód. Spowodowała poświęcenie Czechosłowacji. Dała Hitlerowi lepszą pozycję do wywołania wojny. O ile jednak po II wojnie światowej powstało wiele rozrachunkowych prac historyków, w których appeasement został poddany ostrej, niekiedy bezlitosnej, krytyce, to obecnie wciąż mamy do czynienia z różnymi usiłowaniami jego rehabilitacji jako racjonalnej koncepcji politycznej. Czy te starania mają jakiekolwiek uzasadnienie? Czy przed wybuchem wojny w roku 1939 naprawdę zaistniała możliwość ocalenia pokoju za cenę ograniczonych ustępstw wobec Niemiec Hitlera? Czy politykę appeasementu wolno rehabilitować? Na wszystkie te pytania potrzebna jest dzisiaj odpowiedź historiografii polskiej.

O cyklu:

Zamysłem cyklu nie jest przedstawienie historii stosunków międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym, ale polemiczne spojrzenie na utarte opinie i interpretacje dotyczące genezy II wojny światowej. Powodów do sporów mamy bowiem wiele.

Obrony wymaga ład wersalski, który historiografie rosyjska i wielu narodów zachodnich obarczają odpowiedzialnością za nową wojnę – jeszcze okrutniejszą niż pierwsza. Małe państwa, powstałe w następstwie krachu imperiów (Niemiec, Rosji i Austro-Węgier), często uważane są za źródło bałkanizacji Europy i chaosu, który doprowadził do katastrofy. Locarno i appeasement wciąż mają swoich obrońców. Związek Sowiecki bywa postrzegany jako pokojowe państwo na uboczu Europy. II wojna światowa jawi się konfliktem wywołanym przez Hitlera – działającego w pojedynkę nieobliczalnego dyktatora, podczas gdy w rzeczywistości sowiecka Rosja udzieliła mu istotnego wsparcia, o czym niewielu pamięta.

Na kolejnych spotkaniach zastanowimy się nad przyczynami wielkiego konfliktu światowego i podejmiemy polemikę z utartymi a czasami błędnymi opiniami. Nie można dziś zaoferować nowych ustaleń co do faktów – te przecież pozostają od dawna znane. Warto jednak podjąć próbę nowej interpretacji kwestii po stokroć rozpatrywanych przez historyków. Badanie problematyki stosunków międzynarodowych w XX wieku zeszło w polskiej nauce na dalszy plan. Chcemy więc do tych spraw powrócić – wspólnie zastanowić się nad prawdziwością tez uznanych za oczywiste, na nowo zinterpretować fakty. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami jest do tego dobrym miejscem.

Kolejny wykład:

8. Sprzysiężenie dwóch totalitaryzmów. Czy świat mógł uniknąć 23 sierpnia 1939 r.? 19.12.2017

Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, Wydział Prawa i Administracji UKSW)

– historyk i sowietolog. Zajmuje się historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XX wieku oraz dziejami polskiej i zachodniej myśli politycznej i sowietologii. Gościł naukowo m.in. w Centre national de la recherche scientifique w Paryżu, na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i w Leibniz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji. Laureat licznych nagród i stypendiów. Wydał m.in.  Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939) (2003-2004), Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka (2012).

Wielkie pytania o wiek XX – cykle wykładów otwartych

Projekt nawiązuje do praktyki życia akademickiego w krajach anglosaskich. Uczeni zaproszeni do wygłoszenia cyklu wykładów, będących całościowym, autorskim ujęciem pewnego generalnego problemu badawczego, na kolejnych spotkaniach stopniowo konfrontują swoje tezy z publicznością. Wykłady pozwalają śledzić i uczestniczyć w procesie narodzin wybitnych dzieł, które często wchodzą do kanonu światowej humanistyki. Podczas kolejnych cyklów wykładów, autorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach podejmą próbę syntetycznego spojrzenia na jedno z fundamentalnych zagadnień, kluczowych dla zrozumienia wieku XX i polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Na podstawie wykładów powstaną książki, które zostaną wydane nakładem Ośrodka.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl